Over Seveso nl

SEVESO.nl, onderdeel van de TOP-Consultants Groep, is gevestigd in Breda en is gespecialiseerd in de praktische en beheerste omgang met de milieu- en SEVESO regelgeving.

Onze voornaamste focus ligt bij SEVESO (BRZO en BEVI) bedrijven, die ondersteuning nodig hebben en waarbij zich een probleem voordoet dat adequaat moet worden opgelost. Over de afgelopen jaren zijn wij actief bij ruim 20% van alle SEVESO bedrijven in Nederland. Vaak zijn problemen met overheden een eerste aanleiding voor een bedrijf om contact met ons te zoeken. Die lossen wij dan samen met het bedrijf adequaat op.

Team van deskundigen

SEVESO nl  beschikt over een team van ervaren consultants met uiteenlopende specialismen. Daarnaast werken wij op projectbasis samen met andere deskundige bureaus, waarmee wij in staat zijn om vragen adequaat op te pakken en af te handelen, en waarmee ook de continuïteit is gewaarborgd.

Onze adviseurs hebben het juiste inzicht in de problematiek en zijn in staat zich in te leven in de vragen van onze klanten. Daar waar mogelijk denken we mee in alternatieven, aangevuld met een flinke dosis pragmatisme en kostenbewustzijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Meer informatie over onze uitgevoerde Externe veiligheidsprojecten.