Wat is een SEVESO bedrijf

SEVESO is de Europese naam voor de Nederlandse BRZO bedrijven. In Nederland zijn er ongeveer 400 BRZO bedrijven, op grond van de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Met de komst van de Omgevingswet zal de naam “BRZO-bedrijf” worden vervangen door “SEVESO inrichting”.

De Europese SEVESO III richtlijn verplicht bedrijven om in de bedrijfsvoering extra aandacht te besteden aan externe veiligheidsaspecten. In Nederland is de SEVESO II richtlijn geïmplementeerd in de BRZO-2015 regelgeving (BRZO = Besluit Risico’s Zware Ongevallen).

Hogedrempel- en Lagedrempelinrichtingen

SEVESO III / BRZO-2015 onderscheidt Lagedrempel- en Hogedrempelinrichtingen. De indeling is afhankelijk van het overschrijden van een drempelwaarde van bijlage 1 SEVESO III.

Alle BRZO bedrijven (Lage/Hogedrempelinrichting) moeten beschikken over een:

Hogedrempelinrichtingen moeten bovendien beschikken over een Veiligheidsrapport (VR).
Neem voor meer informatie contact met ons op.