SEVESO.nl is uw adviseur voor al uw BRZO vraagstukken

Externe veiligheid is een lastig onderwerp. Alle BRZO (SEVESO) bedrijven hebben hiermee te maken, maar dat geldt ook voor ontwikkelingen in de buurt van externe veiligheid risicolocaties. In Nederland is de Europese SEVESO III-richtlijn geïmplementeerd in de BRZO-2015 en RRZO-2015 regelgeving. Op termijn gaat de term “BRZO bedrijf” wijzigen in “SEVESO inrichting”.

BRZO bedrijven moeten naast de milieuvergunning voldoen aan eisen uit de SEVESO regelgeving.