Home

SEVESO nl is uw adviseur voor al uw BRZO vraagstukken

Sinds1 juni 2015 is de SEVESO III-richtlijn van kracht. Seveso III is "doorvertaald" in de Nederlandse BRZO-2015 en RRZO-2015 regelgeving. De wijziging was o.a. nodig omdat de nieuwe CLP - stoffenclassificatie (REACH/GHS) van kracht is geworden. Voor bestaande situaties geldt een overgangstermijn van 1 jaar om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen.

Zoekt u meer informatie over de Seveso III richtlijn?

 

Welke mogelijke gevolgen heeft SEVESO III voor uw bedrijfsvoering?

Als u wilt  weten wat de (mogelijke) gevolgen zijn van de SEVESO III regelgeving voor uw bedrijfsvoering, dan kunnen wij een quickscan voor u uitvoeren.

Ook toetsen we de hoeveelheden gevaarlijke stoffen aan de nieuwe drempelwaarden van bijlage 1 van SEVESO III, waarbij we ook de Sommatieregel niet vergeten. Van belang daarbij is dat u beschikt over de veiligheidsbladen (MSDS) volgens de nieuwe CLP-indeling.

 

Dienstverlening SEVESO nl

Bedrijven die vallen onder de BRZO regelgeving moeten voldoen aan extra verplichtingen op het gebied van externe veiligheid. SEVESO.nl biedt bedrijven en overheden de nodige hulp om alle vragen op het gebied van externe veiligheid efficiënt, vakkundig en kostenbewust te kunnen behandelen. Kijk hier voor onze ondersteuningsmogelijkheden.

 

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

 

                                                                                 

 

Kijk hier voor een recente referentielijst van uitgevoerde projecten op het gebied van externe veiligheid.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan seveso.nl Created by SpinMore BV